Právní služby

AK Kubsova LOGO

Občanské právo

 • sepis smluv (smluvní agenda)
 • převody nemovitostí
 • řízení před katastrálním úřadem
 • nájemní vztahy (byty, nebytové prostory)
 • náhrada škody
 • bezdůvodné obohacení
 • vymáhání pohledávek
 • návrhy na nařízení exekuce
 • obrana proti nařízeným exekucím

Rodinné právo

 • sporné a nesporné rozvodové řízení
 • společné jmění manželů a jeho vypořádání
 • výživné (děti, rozvedení či nerozvedení manželé)

Pracovní právo

 • sepis smluv (smluvní agenda)
 • náhrada škody
 • zastupování v pracovně-právních sporech

Komunální a přestupkové právo

 • komplexní agenda pro právní zastoupení měst a obcí

Medicínské právo

 • zejména pak z pohledu poskytovatelů zdravotní péče

AK Kubsova LOGO